Aleksandar Domitrica je svojo komercialno kariero začel kot svobodni fotograf več kot desetletje. S sedežem v Sloveniji (EU) in aktivnim po vsem svetu, je Aleksandar sledil svoji strasti do najbolj oddaljenih krajev, da bi ujel najbolj magnetizirajoče trenutke v presenetljive, očarljive fotografije.

V iskanju nenavadnega in edinstvenega se je znašel v položaju opazovalca, ki je združil predmete, lokale, svetlobo in atmosfero v veliki sestavi.

Njegova fotografija razkriva energijo, ujeto v jedru trenutka. Med njegove kompetence sodi tudi zajemanje niza trenutkov tudi v video obliki in montaži. Pri delu na projektih prevzema odgovornost za končni izdelek in z natančnostjo podrobnosti prinaša polirano delo.

Njegove podobe so se pojavile na vsem, od koledarjev do panojev, v revijah, časopisih, vodičih in oglaševalskih akcijah, večinoma v Evropi.

"Fotografije govorijo o ulovu pravega trenutka, zato ga ne zamudite."

Uživajte v predogledu njegovih del.

 

leksandar Domitrica started his commercial career as a freelance photographer more than a decade ago. Based in Slovenia (EU) and also active worldwide, Aleksandar has followed his passion to the most distant of places to capture the most magnetizing of moments in striking, spellbinding photographs.

In search of the unseen and unique, he has found himself in the position of the observer, piecing together subjects, locale, light and atmosphere into a grand composition.

His photography reveals the energy caught in the core of the moment. Capturing a string of moments also in video form as well as montage is also among his competences. When working on projects, he takes on the responsibility for the final product and with an attention to detail he delivers a polished piece of work.

His images have appeared on everything from calendars to billboards, in magazines, newspapers, guidebooks and advertising campaigns mostly in Europe.

"Photographs are about catching the right moment. The decision of what it's going to be is yours."

Enjoy a preview of his work.